Ekonomie plná her – přednáška v rámci projektu „Experti do škol“

Dne 14. listopadu 2023 proběhla zajímavá přednáška pro 3. ročníky oboru OA na téma „Ekonomie plná her,“ kterou vedla Ing. Veronika Nálepová, Ph.D – Vysoká škola PRIGO, z.ú. Tato událost byla součástí našeho neustálého úsilí přinášet studentům pohled na ekonomické dění z pozice vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků.

Přednáška se skládala z několika klíčových částí, přičemž Ing. Nálepová zaměřila pozornost na témata neočekávaného chování, behaviorální ekonomie a teorie her. Ing. Nálepová představila účastníkům koncept neočekávaného chování a jeho vliv na ekonomické procesy. Zdůraznila, jak někdy iracionální rozhodnutí mohou formovat trhy a ovlivňovat ekonomické trendy. Přednáška zahrnovala také interaktivní prvky, kde účastníci měli příležitost se zapojit do aukční hry a experimentovat s principy strategického rozhodování. Dále bylo prezentováno Vězňovo dilema jako modelová situace ilustrující strategické důsledky individuálních rozhodnutí.

Ing. Veronika Nálepová svou odborností a charismatickým stylem přednášení nadchla posluchače, kteří získali hlubší vhled do problematiky „Ekonomie plné her“.

Ing. Petra Sedlářová

Fotogalerie