DUEL 2022

V pátek 25. listopadu 2022 se konal na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava již 8. ročník soutěže Duel určené studentům 4. ročníků středních škol s ekonomickým zaměřením. Na organizaci soutěže se podílela Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská. Letos se soutěže zúčastnilo 14 tříčlenných týmů ze 14 středních škol z Moravskoslezského kraje, a to především z obchodních akademií.

Soutěž prověřuje schopnosti účastníků nejen orientovat se v problematice účetnictví, daní, podnikové ekonomiky a financí, ale i schopnost společné práce, kreativitu a přípravu týmu       na reálné podnikové situace a jejich řešení.

V novém formátu soutěže si studenti společně v týmu zahráli na valnou hromadu fiktivní společnosti    s ručením omezeným a v roli jednatele a společníků této obchodní společnosti se seznámili s běžnými, ale i aktuálními krizovými podnikovými situacemi a diskutovali společně dané krizové situace ve svých rolích. Závěrem účastníci soutěže vypracovali finální zápis z valné hromady této fiktivní obchodní společnosti.

Naši školu reprezentovali studenti 4. ročníku: Vojta Mikeš (4. B), Klárka Janková (4. A) a Lia Sajašová (4. A). I přes zcela nový formát soutěže obsahující problematiku, kterou studenti z dosavadní výuky znají zatím pouze okrajově, prokázal náš tým kreativitu i kritické myšlení       a obsadil v konkurenci ostatních týmů 6. příčku. Vojtovi, Klárce a Lie gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Ing. Martina Mertová

DUEL 2022DUEL 2022