DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Také naše škola využívá investice na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky během pandemie covid-19.

Od ledna 2022 probíhá skupinové doučování celkem v 23 blocích:

1.ročníky Blok doučování Třída/třídy v bloku
Anglický jazyk 1. A + 1. B
Anglický jazyk 1. C
Matematika 1. C
Fyzika 1. C
2. ročníky Matematika 2. A
Matematika 2. B
Programování 2. C
3. ročníky Účetnictví 3. A
Anglický jazyk 3. A + 3. B
Účetnictví 3. B
Matematika 3. B
Matematika 3. C
Účetnictví 3. C sk. 1
Účetnictví 3. C sk. 2
4. ročníky Matematika 4. A
Angličtina 4. A
Ekonomika 4. A
Účetnictví 4. A + 4. B
Ekonomika 4. B
Informační technologie 4. A + 4. B
Účetnictví 4. C
Ekonomika 4. C
Programování 4. C

 

Největší rozsah doučování je realizování v předmětu účetnictví (9 bloků), dále v matematice (6 bloků), v anglickém jazyce (4 bloky), v ekonomice (3 bloky), v programování (2 bloky), ve fyzice, v informačních technologiích je realizováno doučování v 1 bloku.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy