NPO – Doučování 09-12 2022

Národní Plán Obnovy

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

I v tomto školním roce od září do prosince 2022 využívá naše škola investice na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky během pandemie covid-19.

Doučování žáků probíhá v 25  jednotlivých blocích skupinově. Jedno doučování je individuální.

1.ročníky Blok doučování Třída/třídy v bloku
Účetnictví 1. A
Anglický jazyk 1. A, 1. C
Český jazyk a literatura – individuálně 1. B
Matematika 1. B, sk. A/R
Matematika 1. B, 1. C
Fyzika 1. A, 1. B, 1. C
2. ročníky Matematika 2. A, 2. B
Matematika 2. B, sk. A/R
Matematika 2. C
Anglický jazyk 2. B, sk. A/R
Anglický jazyk 2. A, 2. B
Anglický jazyk 2. C
Fyzika 2. C
3. ročníky Účetnictví 3. A, 3. B
Matematika 3. A
Programování 3. C
4. ročníky Matematika 4. C
Angličtina 4. A, 4. B
Ekonomika 4. A, 4. B
Ekonomika 4. C, sk. 2
Ekonomika 4. B, sk. A/R
Účetnictví 4. A, 4. B
Účetnictví 4. B, sk. A/R
Účetnictví 4. C, sk. 1
Účetnictví 4. C, sk. 2
Programování 4. C

 

Největší rozsah doučování je realizován v předmětu matematika (7 bloků), dále v účetnictví  (6 bloků), v anglickém jazyce (5 bloků), v ekonomice (3 bloky), v programování (2 bloky), ve fyzice (2 bloky) a v českém jazyce a literatuře 1 individuální doučování.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy