Ocenění vyznamenaných studentů v 1. pololetí šk. roku 2021/22

V pondělí 31. ledna 2022 proběhlo ve sborovně slavnostní ocenění studentů, kteří v 1. pololetí školního roku 2021/22 dosáhli vyznamenání. Jejich výsledky se pohybovaly od průměru 1,00 do 1,5 bez trojky. Ve všech ročnících a studijních oborech takových studentů bylo 36.

Ve 12:20 Ing. Katapodisová, ředitelka školy, přivítala studenty ve sborovně a poděkovala jim za skvělé studijní výsledky. Popřála jim hodně úspěchů ve školním i soukromém životě.

Za školní parlament studenty pozdravili Melanie Metnarová z 2.B a Adam Tomášek z 2.C. Ti také studentům popřáli vše dobré, hodně zdraví a dalších nejen školních úspěchů.

Studenti na prvních čtyřech místech obdrželi dárkový balíček firmy Automaty Kavamat Vending s.r.o., která ve škole provozuje automat na kávu, čaj a sladkosti.

Všichni oceněni studenti dostali dárkovou kartu Kaufland v hodnotě 100 Kč od SRPOA při naší škole a také krabičku velmi dobrých zákusků z firmy SEMAG, spol. s r.o., která provozuje síť Prima pekáren, jedna z nich je i v obchodním středisku Kaufland v blízkosti školy. V případě nemocí či karantén zákusky dostali náhradníci.

Ještě jednou velké poděkování všem sponzorům: Automaty Kavamat Vending s.r.o., SRPOA při naší škole a SEMAG, spol. s r.o.

Za školní parlament přeji všem studentům naší školy hodně zdraví, hodně jedniček, málo pětek.

Doufám, že v červnu 2022 na dalším ocenění k současným 36 studentům přibudou další.

Mgr. Jana Kondeková
Fotogalerie: Ing. Radim Štefan

Fotogalerie