Den finanční gramotnosti 2020

V pátek 6. března 2020 jsme se zúčastnili druhého ročníku soutěže „Den finanční gramotnosti“ na Ekonomické fakultě VŠB-TUO pod záštitou Katedry financí. Vyzkoušeli jsme si práci finančního poradce a otestovali své znalosti. Celkem soutěžilo 24 dvoučlenných týmů z různých škol, naši školu zastupovaly 3 dvoučlenné týmy studentů 3. A a 3. B.

Po příchodu jsme zhlédli krátkou prezentaci, při které nám byly představeny studijní programy, které Ekonomická fakulta nabízí. Poté nás čekala téměř dvouhodinová výuková část, kde jsme se seznamovali s deskovou hrou Finanční svoboda. U jednoho stolu se vždy utkaly 4 týmy. Cílem ve výukové části bylo nashromáždit minimálně 3 300 000 korun. K dispozici jsme měli podílové fondy akciové, dluhopisové a peněžního trhu. Dále jsme si mohli sjednat stavební a penzijní spoření. Aby to nebylo tak snadné, čekali nás různé události, se kterými jsme se museli vypořádat. Postupně jsme zjišťovali vhodné strategie pro hru a s novými znalostmi jsme se po krátké přestávce přesunuli k soutěžní části, kde jsme museli nashromáždit minimálně 4 400 000 korun.

Ve výukové části jsme všichni nabyli dojmu, že nejlepší je investovat co nejvíce prostředků do akcií. Když těsně před koncem hry vystoupal kurz na maximum, většina z nás prodala všechny své akcie. Nikdo nemohl tušit, že poté nás „navštíví“ zloděj, který ukradne všechny peníze v hotovosti i na účtech. Smířit se s touto událostí ve hře bylo pro soutěžící docela náročné, ztráta dosahovala i 10 milionů. Když jsme po té měli zaplatit 300 000 korun za svatbu, nezbývalo některým než čerpat úvěr. Poté jsme jen vyčíslili zůstatek peněžních prostředků a výsledek odevzdali učitelům.

Než byly výsledky hry vyhodnoceny, absolvovali jsme ještě krátký test, který se také týkal finanční gramotnosti. Testu už se nás účastnilo o poznání méně, někteří kolegové neunesli prohru v soutěžní části a odešli. Po vyplnění s námi ještě učitelé prošli správné odpovědi s odůvodněním.

Nakonec už nás čekalo jen vyhlášení vítězů. Vyhodnocoval se nejlepší tým, který nashromáždil nejvíce peněz v soutěžní části, dále nejlepší tým, který získal nejvíce bodů v testu, a nakonec první tři místa týmů, které uspěly jak v soutěžní části, tak v testu.

Celou dobu nám u každého stolu asistoval jeden student Ekonomické fakulty, který zastával roli bankéře a odpovídal nám na různé otázky týkající se samotné hry či univerzity. O přestávkách pro nás bylo připraveno občerstvení, které samozřejmě bylo hned pryč, ale na všechny se dostalo.

Získali jsme se spolužáky hezké 9., 10. a 12. místo, velmi jsme si tento den užili, naučili jsme se, jak hospodařit s penězi a zjistili, jestli by nás práce finančního poradce bavila.

Klára Strausová, 3. B

Foto: Mgr. Petr Šimčík, Oddělení vnějších vztahů EKF VŠB-TUO a Tomáš Sláma, Audiovizuální služby.

Fotogalerie