Jak správně citovat zdroje?

V úterý 18. 2. 2020 přijala naše pozvání Mgr. Pavlína Szőke, pracovnice Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Do hodin českého jazyka a literatury si ve 4. ročnících připravila pro studenty téma

„Necituješ, vyletíš aneb Naučte se citovat.“

Seminář je určen zejména maturantům, zabývá se totiž problematikou plagiátorství bibliografickými citacemi a na názorných příkladech naučí studenty citovat použitou literaturu. Děkujeme vyučující CJL Mgr. B. Grebíkové, která nám kontakt s vědeckou knihovnou zprostředkovala. Všechny získané informace v budoucnu jistě použijeme.

Studenti 4.A, 4.B, 4.C

Jak správně citovat zdroje?