Cena ECDL

  • Index ECDL Select libovolné moduly M1 až Mx (x – je v současnosti 17)

Doklad opravňující uchazeče o ECDL testování přihlásit se k testu, akreditovaný tester do něj zapisuje úspěšně absolvované testy 702,– Kč.

Uchazeč si může vybrat libovolné moduly z nabídky. Povinné jsou M2, M3, M4 a M7.

  • Test (opravný)

Opravňuje držitele ECDL Indexu absolvovat jeden opravný test z libovolného modulu     330,– Kč

  • ECDL Start

Zvýhodněná sada skládající se z ECDL Indexu a oprávnění absolvovat čtyři testy z libovolných modulů.

Cena pro uchazeče  2 670,- Kč

  • ECDL Core

Zvýhodněná sada skládající se z ECDL Indexu a oprávnění absolvovat osm testů (tj. testy ze 7 modulů a 1 opravný test).

Cena pro uchazeče 3 120,– Kč

  • Osvědčení ECDL Start (vystavení dokladů)

Cena pro uchazeče 85,– Kč

  • Certifikát ECDL Core včetně plastikové karty (vystavení dokladů)

Cena pro uchazeče 126,– Kč

 

Vloženo v sekci