Co je ECDL

ECDLEuropean Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence (v mimoevropských zemích označovaný jako ICDL – International Certification of Digital Literacy) je původem evropský projekt, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti.

Přínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky / testy).

ECDL

KLASIFIKACE PŘENOSITELNÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

Koncept ECDL (ICDL) svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti přenositelných digitálních kompetencí, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti).

Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy pro digitální začleňování e-Citizen a další. K dispozici jsou také programy zasahující do oblasti specifických digitálních kompetencí, např. program Digitální fotografie nebo programy pro technické kreslení či informační systémy, ale i programy pro specifické sociální a profesní cílové skupiny.

Ověřování znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek (testů) v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de-facto jako mezinárodní standard.

GARANCE KVALITY ECDL ZKOUŠEK

Licenci pro šíření konceptu ECDL v České republice získala 2. června 1999 Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), členka CEPIS. ČSKI je nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL testování v ČR a vydává ECDL certifikáty. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením konceptu ECDL v ČR ČSKI ustanovila pracovní skupinu pro rozvoj digitální gramotnosti (ECDL-CZ), kterou v rámci své společenské odpovědnosti zásadní měrou podporuje významná česká technologická společnost CertiCon a.s..

Garanty jednotné vypovídací schopnosti ECDL certifikátů a kvality celého konceptu ECDL jsou nadnárodní organizace Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd a ECDL Foundation (ECDL-F ), nadace založená v Irsku v roce 1997 za podpory Evropské komise za účelem koordinování, podpory a rozvoje konceptu ECDL (ICDL) ve světě.

ECDL zkoušky lze skládat pouze u vzdělávacích organizací (testovacích středisek) k tomu účelu akreditovaných příslušným národním licenciátem, a to prakticky ve kterékoli zemi na světě.

Vloženo v sekci