Best in English 2022

10. ročník mezinárodní online soutěže v angličtině, kterou známe pod názvem Best in English, se konal 30. listopadu 2022.

V 11.30 se v odborných učebnách č. 16 a 17 shromáždilo 42 zájemců z řad 1.-3. ročníků.

Po úvodní registraci na studenty čekaly 3 druhy úkolů: čtení s porozuměním, gramatická a poslechová cvičení.

Test v délce 60 minut odpovídá úrovním B2-C1 podle CEFR (Common European Frame for Languages, česky Společný evropský referenční rámec).

Po ukončení testu studenti hned viděli své hodnocení v podobě bodů.

Výsledky za celou školu budou rozesílány kolem 15.12.2022.

Pokud uvažujete o účasti příští školní rok a trošku váháte, zde jsou dva dobré důvody:

Test je dobrou přípravou na mezinárodní Cambridge Exams. Je to skvělá příležitost porovnat své výsledky s výsledky jiných studentů po celém světě.

Poděkování SRPOA při naší škole za zaplacení registračního poplatku ve výši 1 200 Kč.

Mgr. Jana Kondeková
Technická podpora Ing. Jiří Kalousek
Fotogalerie Šárka Kunčická

Fotogalerie