Beseda na Úřadě městského obvodu Poruba

Studenti 3.C se v době podzimních ústních maturit 12.9.2019  zúčastnili exkurze spojené s besedami na porubském úřadě.

V obřadní síni, ano, čtete dobře, studenty v 8.30 přivítala paní Hana Kremerová, která má na starosti prezentace a kroniku, a velmi podrobně je seznámila s kronikami-pamětními knihami, počínaje dávnou minulostí, i se zákony, které se nějakým způsobem k nim vztahují. Studenti byli na chvilku svědky  historických událostí Poruby, připomněli si prvního kronikáře, učitele Šedivého, seznámili se s rozpočty obce i se vzpomínkami pamětníků.

Druhá část besedy proběhla s Mgr. Pavlou Gregorovou, vedoucí matričního oddělení. Studenti se dozvěděli, jak se ve skutečnosti připravuje svatba, co tomu předchází, co je třeba k vyřízení, na co se nesmí ve zmatku zapomenout, na jakých místech obřad probíhá, kdo může oddávat,…

Dotazy ze strany studentů směřovaly i na možnost změny jména či příjmení, na oblíbená jména dětí, na průměrný věk vstupu do manželství, na věkové rozdíly mezi partnery či na typ hudby při obřadu.

Mgr. Gregorová ve spolupráci s paní Kremerovou pro studenty připravily  svatbu nanečisto. Co to znamenalo? Petra si vzala Frantu, na svatbě nechyběli ani rodiče snoubenců a svědci. Oddávající Ondra a farář další Ondra se také výborně zhostili své funkce. Nezapomeneme ani na techniky, kteří vybírali k danému tématu hudbu. Hosté si celý obřad fotili.

Poslední část besedy proběhla s Mgr. Martinem Tomáškem, Ph.D. Pan místostarosta hovořil se studenty o problematice školství a o prevenci kriminality, protože se těmto tématům v porubském obvodě věnuje.

Dotazy se týkaly i státní maturity, současné politiky či toho, jak si pan Tomášek představuje úspěšného politika.

Mgr. Jana Kondeková a 3.C
Fotogalerie: Hana Kremerová,Viktorie Velčovská

Fotogalerie