Adaptační kurz 1.C

Školní den v pondělí 6. 9. 2021 začal jako každý jiný den, to znamená ve škole, v učebně číslo 22.

Ve škole jsme se moc nezdržovali a po povinném testování jsme zamířili na zastávku autobusu č. 44. Přemístili jsme se dále o několik stanic.

Přestoupit na další autobus se nám nepodařilo, proto jsme rychlým krokem šli pěšky na stanoviště našeho jednodenního adaptačního kurzu. Konal se na Myslivně v Ostravě-Porubě.

V 9.00 nás očekával pan Fiala, marketingový manažer ostravské agentury Rozjeď se, spolu se dvěma asistentkami.

Program byl rozdělený do dvou bloků. V první části následovala řada venkovních seznamovacích aktivit sportovního rázu. Všechny měly něco společného – a to vytvoření jakési důvěry a práce v týmu. Celkem se nám dařilo.

Počasí nám přálo a po přestávce na oběd či na svačinu následoval další blok aktivit, tentokrát lanových. Prošli jsme 6 různých stanovišť. I ta měla něco společného. Všude jen lana, provazy. Cílem bylo zjistit, jak jsme na tom fyzicky. I tady se projevila důvěra a spolupráce. Lépe se šplhá, když nás někdo jistí. Po různých formách šplhání následovalo společné focení a krátké zhodnocení našeho adaptačního kurzu.

Mgr. Jana Kondeková, Mgr. Karolína Kofránková a studenti 1.C
Fotogalerie: Adam Fiala, agentura Rozjeď se.

Fotogalerie

« z 2 »