SCATE 1. ročníky

1. a 2. září 2021 našich 88 nových studentů prvních ročníků absolvovalo online test z angličtiny SCATE.

Úvodní slovo patřilo Ing. Kalouskovi, který studentům pomohl s přihlášením se do počítače.

Pak následovala 45 minut usilovné práce v prostředí SCIODAT v počítačové učebně č. 7. Test měl dvě části, poslech a čtení s porozuměním. Studenti oprášili znalosti z online výuky a četli, poslouchali, doplňovali.

Výsledky nebyly vůbec špatné. 4 studenti získali úroveň C1, 8 studenů B2, 30 studentů B1, 34 studentů A2, 11 studentů A1, v jednom případě se objevila A0.

Výsledky odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. Například úroveň A2 odpovídá přibližně konci 9. třídy.

Někteří studenti stejně jako v minulých letech využili možnost si k testu objednat certifikát.

Krátké postřehy či připomínky ze strany studentů:

Jako nováčci na škole jsme podstoupili test Scate z anglického jazyka, který určil naše znalosti angličtiny. Hodnotilo se čtení a poslech. Mohli jste získat několik úrovní od A0 až C1. Přičemž A0 je nejnižší a úroveň C1 je nejvyšší. Test nebyl těžký, ale ani lehký.“

SCATE test nám přišel v pohodě, sice byl časově náročný, ale dalo se to v pořádku zvládnout. Akorát se ten test ze začátku celkem dlouho načítal“

Interesting, good, not too much difficult.“

Za sekci cizích jazyků přeji úspěšné studium, a to nejen v angličtině.

Mgr. Jana Kondeková
Technická podpora: Ing. Jiří Kalousek
Fotogalerie: Lucie Tomisová

Fotogalerie