Zlatý certifikát Finančně gramotná škola

Naše škola získala v lednu tohoto roku zlatý certifikát Finančně gramotná škola. Certifikát potvrzuje, že našim studentům poskytujeme kvalitní vzdělání v oblasti finanční gramotnosti, která je důležitou součástí života každého člověka. Máme zpracovánu vlastní metodiku, na základě níž se problematika finanční gramotnosti probírá v rámci různých vyučovacích předmětů. Dokladem kvality výuky je i to, že naši studenti se úspěšně zapojují do mnoha ekonomických soutěží na krajské i celostátní úrovni.

Ing. Miroslava Gardášová

Zlatý certifikát Finančně gramotná škola