Pedagog naší školy byl oceněn Medailí MŠMT (09. 04. 2010)

Paní Mgr. Alena Káňová převzala 09. 04. 2010 z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslavy Kopicové Medaili MŠMT 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Patřila mezi 32 oceněných pedagogů České republiky v roce 2010.

Medaile se uděluje již od roku 1997 jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, za dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Mgr. Káňová vyučovala (do školního roku 2009/2010) všeobecně-vzdělávací předměty na Obchodní akademii v Ostravě–Porubě (do roku 1990 s názvem Střední ekonomická škola) neuvěřitelných 42 let.

Srdečně jí všichni blahopřejeme a je nám ctí, že tak významné ocenění získal vynikající pedagog právě z naší školy!

Fotogalerie