Výsledky přijímacího řízení

15. 5. 2024, Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

V případě shodného celkového skóre byla při sestavení pořadí uchazečů uplatněna pravidla uvedená v kritériích přijímacího řízení.

Uchazeči cizinci, kterým byla prominuta JPZ z českého jazyka (body Přijímací zkouška ČJ 0.00), jsou zařazeni do pořadí dle redukovaného hodnocení v souladu s kritérii přijímacího řízení.

Výsledky pro obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně

PDF

63-41-M/02 Obchodní akademie – marketing a digitální technologie

PDF

18-20-M/01 Informační technologie

PDF