Úspěch studentů v soutěži DUEL 2023

V pátek 1. prosince 2023 se konal na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 9. ročník soutěže Duel určené studentům 4. ročníků obchodních akademií a středních škol s ekonomickým zaměřením. Na organizaci soutěže se podílela Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská. Letošního Duelu se zúčastnilo 14 tříčlenných týmů ze středních škol Moravskoslezského kraje.

Soutěž prověřuje schopnosti účastníků orientovat se v problematice účetnictví, daní, podnikové ekonomiky a financí. Je zajímavá, podnětná a kreativní, zaměřena na komunikativnost, podnikavost, spolupráci, ověření znalostí a dovedností, a především schopnosti řešit problémové situace. Naši školu reprezentovali Eliška Dřezová (4. B), Barbora Lachnitová (4. B) a Marek Ožana (4. A).

Eliška za celý tým shrnula průběh Duelu: „Řešení případové studie bylo rozděleno do několika dílčích úkolů. Akciová společnost, která vyrábí cukrovinky, plánovala zavést na trh 5 nových inovativních produktů zdravé výživy. Našim úkolem bylo určení možných finančních zdrojů pro tuto investici na základě analýzy údajů finančních výkazů společnosti. Dále jsme měli uvést možné způsoby informování akcionářů o tomto záměru. V třetí části jsme účtovali případné formy propagace zavedení nových produktů. Zároveň jsme měli zohlednit i daňovou účinnost těchto nákladů. Kreativním úkolem celé případové studie bylo především vymýšlení moderních forem propagace produktu vč. vytvoření grafického loga a krátkého, vtipného sloganu.“.

Naši studenti prokázali kreativitu i kritické myšlení a obsadili v konkurenci ostatních týmů celkově 4. příčku. V doplňkové soutěžní disciplíně, kterou byla křížovka s časovým limitem, získali 2. místo. Elišce, Báře a Markovi blahopřejeme k jejich úspěchu. Tímto jim děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme jim hodně štěstí v dalším studiu a kariéře.

Ing. Martina Mertová

Úspěch studentů v soutěži DUEL 2023Úspěch studentů v soutěži DUEL 2023