Sešlápni, ušetříš

Jako i předchozí léta poračujeme v projektu RECYKLOHRANÍ. Sbíráme drobné elektrospotřebiče a baterie a plníme nejrůznější úkoly. Během listopadu jsme zjišťovali, proč je nutné PET-ky sešlápnout.

Úkol č. 1: Porovnání počtu nesešlápnutých a sešlápnutých láhví v srovnávací nádobě

Objem srovnávací nádoby: 15 litrů
Objem použitých PET láhví: 1,5 l
Počet nesešlápnutých láhví v nádobě: 8 kusů
Počet sešlápnutých láhví v nádobě: 27 kusů
Sešlápnutých láhví se vešlo do nádob o 19 kusů více.
Sešlápnutých láhví se vešlo do nádoby 3,375 krát více.

Úkol č. 2: Porovnání počtu v kontejneru o objemu 1100 litrů

Do kontejneru o objemu 1100 litrů by se vešlo 586,6 kusů nesešlápnutých láhví a 1980 kusů sešlápnutých láhví

Úkol č. 3: Urči hustotu nesešlápnutých a sešlápnutých láhví

Hustota nesešlápnutých PET láhví je 21,3 kg/m3,
hustota sešlápnutých láhví činí 72 kg/m3

Závěr:

Z toho je jasně vidět, kolik místa ušetříme sešlapáváním.

Nakonec jsme použité PET-ky vsypali do kontejneru na plasty.

Zpracovali studenti tříd A I, L I.

Fotogalerie