Den poezie v Knihovně na Vietnamské ulici – 2017

Dne 22. listopadu 2017 se studenti 4. B s vyučující CJL Mgr. B. Grebíkovou zapojili do Festivalu české a mezinárodní poezie, který se každoročně odehrává v desítkách měst po celé České republice na počest narození K. H. Máchy (16. 11. 1810). Festival byl založen v roce 1999. V rámci tohoto „DNE POEZIE“ strávili všichni přítomní hodinu v Knihovně na Vietnamské ulici, kde se seznámili se spisovatelem, novinářem, divadelním publicistou a pořadatelem kulturních akcí Ladislavem Vrchovským. Jeho román „Z podzemí ke slunci“, který vyšel v roce 2016, je unikátním svědectvím o zdánlivě obyčejném lidském životě v tíživých kulisách let 1948 – 1989.

Autor velmi přesvědčivě popisuje jednotlivé postavy, motivace a osudy horníků, chlapů zlákaných vidinou výdělku, režimních prominentů, idealistických disidentů, přesvědčených estébáků, drobných prospěchářů, ale i těch, kteří chtěli jen normálně žít. Síla románu spočívá v jeho autentičnosti. Skutečné i smyšlené příběhy věrně zachycují absurditu let pod diktátem komunistické strany, krutost, beznaději i „jen“ ubíjející stereotypní každodennost, ale také nehasnoucí naději. Vrchovský tak zúročil zkušenosti, které nedobrovolně nabyl jako řadový horník OKD i jako nadšený amatérský kulturní organizátor, a předkládá tak plastický a živý obraz české periferie let reálného socialismu. Knihu vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury 2016.

Autorské čtení bylo doplněno fotodokumentací z ostravských dolů a zpestřeno kulturním vystoupením písničkáře Milana Šťastného. Pozvání na tuto akci přijala i p. ředitelka naší školy Ing. Marie Katapodisová, která zajistila regionální televizi FABEX.

Den poezie je ukázkou vzájemné propojenosti lidí, kteří mají rádi kulturu a poezii především. V příštím roce se do festivalu zapojíme znovu.

B. Grebíková

Fotogalerie