READYCON Česko 2022

Dne 25. 10. 2022 se uskutečnila zajímavá akce z oblasti kariérového poradenství. Připravila ji firma READYCON ve spolupráci s několika dalšími subjekty.

Cílem této akce bylo seznámit maturanty s nejnovějšími poznatky, které se týkají aktuálních změn   na trhu práce. Autoři prezentace chtěli oslovit studenty 4. ročníků středních škol přímo ve třídách a přednášku vysílali přes internet.

Generálními partnery této akce byly Raiffeisen BANK, DJ Řízení školy a ESN Erasmus Student Network. Na její přípravě se podílely organizace jako Národní pedagogický institut ČR, Deloitte a Air Bank.

Přednáška byla rozdělena do tří bloků:

  • Budoucnosti trhu práce
  • Odborná relace zaměřená podle studijní specializace:
    • A a 4.B – Finance
    • C – Informační technologie
  • Soft skills

 

Na přípravě této akce se podílelo několik subjektů, lišil se jejich přístup k pojetí tématu i kvalita zpracování. Většina studentů uvádí, že nejpřínosnější částí byl blok, ve kterém pracovníci firmy Deloitte představují své pracoviště a popisují, jak probíhá jejich pracovní den. Mladí lidé z různých oddělení se podělili o osobní zkušenosti s nástupem do této firmy a  popsali svůj kariérní postup. Studenti tak získali reálnou představu o tom, jak by mohl vypadat jejich profesní vývoj a jak by se mohla vyvíjet jejich pracovní kariéra v této firmě.

Online přednáška trvala 3 vyučovací hodiny, zúčastnilo se jí 70 studentů 4. ročníku.

 

Zapsala:               PhDr. Ladislava Pechová
výchovná a kariérová poradkyně

Fotogalerie