Projektový den oboru IT

Dne 27.6.2022 se studenti třetího ročníku oboru Informační technologie zúčastnili projektového dne.

Studenti byli rozděleni do 4 týmů v rámci nichž navrhli a vytvořili pro zadané téma „Půjčovna karavanů“ logo, webové stránky, aplikaci pro zpracování dat půjčovny.  Zástupci jednotlivých týmů se zúčastnili workshopu zaměřeného na 3D tisk pod vedením Ing. Aleše Oujezdského PhD.

V závěru projektového dne jednotlivé týmy prezentovaly výsledky své práce, z nichž komise složená z učitelů s přispěním studentů, kteří měli možnost výsledné pořadí svými hlasy ovlivnit, zvolila nezdařilejší práce. Hlavní zřetel byl brán na vzhled navrženého webu, jeho funkčnost a grafické zpracování. U 3D tisku byl kladen důraz na výsledný vzhled vytištěného loga. V případě aplikace na zpracování dat půjčovny vytvářené v programovacím jazyce C# bylo hodnoceno provedení aplikace.

Jako vítězná byla vybrána týmu pod vedením Josefa Mráze.

V rámci projektového dne tak studenti úspěšně použili své znalosti získané v rámci výuky a zejména si vyzkoušeli vzájemnou spolupráci v rámci týmu na zadaném projektu.

Zapsal: Ing. Petr Klimša

Projektový den oboru IT

Projektový den oboru IT
Projektový den oboru IT