Přednáška – Novinky v daních, pojistném, účetnictví a jiné od 1. 1. 2023

V rámci projektu Experti do škol proběhla v pátek 13. 1. přednáška pro studenty  třídy 4.A na téma:

„Novinky v daních, pojistném, účetnictví a jiné od 1. 1. 2023.

Aktuální informace z daňové a účetní oblasti studentům představila během dvou vyučovacích hodin paní Ing. Jana Hakalová, Ph.D., vedoucí Katedry účetnictví a daní Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Studenti byli velmi přehledným způsobem seznámeni s tzv. „Daňovým balíčkem 2023“, který přináší změny v daňových zákonech. Mimo jiné paní Ing. Hakalová podrobně vysvětlila a rozebrala zavedení úplně nové daně z mimořádných zisků. Věnovala se otázce zvýšení limitu pro plátcovství DPH, problematice paušální daně, informovala studenty o povinnosti zřízení datových schránek pro OSVČ, seznámila je s cestovními náhradami pro rok 2023, apod.

Paní Ing. Hakalová studenty zapojovala do diskuse, zjišťovala jejich odborné znalosti z oblasti daní a účetnictví a správné odpovědi oceňovala drobnými dárky.

Děkujeme paní Ing. Hakalové, že přišla z akademické půdy seznámit naše studenty s aktuálním ekonomickým děním. Její výklad byl srozumitelný, přizpůsobený odborné úrovni studentů. Ti si odnesli z přednášky cenné poznatky a informace.

Ing. Jana Krejčí

Přednáška – Novinky v daních, pojistném, účetnictví a jiné od 1.  1. 2023Přednáška – Novinky v daních, pojistném, účetnictví a jiné od 1.  1. 2023