Přednáška: Jak funguje asymetrické šifrování?

Studenti 4.C oboru Informační technologie se v rámci svého studia zúčastnili přednášky s názvem „Jak funguje asymetrické šifrování?“, kterou vedl lektor Katedry aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava.

Během této přednášky měli studenti možnost seznámit se s matematickými principy fungování asymetrického šifrování, získali hlubší porozumění využití Euklidova algoritmu, Bézoutovy rovnosti, Euklidovy funkce a postupů pro generování tajného a veřejného šifrovacího klíče. Uvědomili si, že se vše opírá o základní matematické pojmy, se kterými se již setkali v rámci svého studia. Těmito pojmy jsou přirozená a celá čísla, dělitelnost, prvočísla, prvočíselný rozklad, společný dělitel, nesoudělná čísla, zbytek čísla po dělení číslem.

Studenti viděli konkrétní příklady matematických konceptů aplikovaných na reálné situace

v oblasti kryptografie. Přednáška poskytla nejenom teoretické základy, ale také zdůraznila praktické využití asymetrického šifrování v různých odvětvích, včetně finančnictví, e-commerce a kybernetické bezpečnosti.

Naši studenti byli aktivně zapojeni do diskuse a měli možnost klást otázky odborníkovi. Tato interakce přispěla k ještě hlubšímu porozumění této problematiky a jeho klíčové role v moderní společnosti.

Celkově vzato byla přednáška o asymetrickém šifrování a jeho matematických principech pro naše studenty obohacujícím zážitkem, který posílil jejich chápání moderní kryptografie a významu matematických konceptů ve světě digitální komunikace.

Zapsali: Mgr. Monika Chvostková a Ing. Petr Klimša

Fotogalerie