Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.

Povinnost  zveřejňovat

  • návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů na kalendářní rok) a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok), a to nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem,
  • schválený rozpočet a schválený střednědobý výhled rozpočtu do 30 dnů od jeho schválení zřizovatelem

je zajištěna krajským úřadem zveřejněním na internetových stránkách kraje v záložce Veřejná správa (www.msk.cz → Veřejná správa → Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací).

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy