Poradenské služby

Ve škole jsou poskytovány poradenské služby výchovným poradcem a školním metodikem prevence. V případě výukových problémů se můžete obrátit na Pedagogicko-psychologickou poradnu.

Kontakty
Školní metodik prevence PaedDr. Richterová konzultační hodiny:
pátek 09:50 – 10:35
Výchovný poradce PhDr. Pechová konzultační hodiny:
středa 9:50 – 10:35
nebo individuálně po domluvě
Pedagogicko-psychologická poradna Psycholog PhDr. Magda Krolová tel. 553 810 767
e-mail: miroslava.bednarova@ppp-ostrava.cz
Speciální pedagog Mgr. Miroslava Bednářová tel: 553 810 756
e-mail: miroslava.bednarova@ppp-ostrava.cz