Ocenění studentů 2022

Ocenění studentů s vyznamenáním za 2. pololetí šk. roku 2021/22

Ve čtvrtek 30. 6. 2022 proběhlo v aule naší školy slavnostní ocenění studentů s vyznamenáním.

V 8.45 paní ředitelka, Ing. Marie Katapodisová, přivítala 46 studentů 1.-3.  ročníků, kteří ve 2. pololetí tohoto školního roku dosáhli průměru 1,5 (včetně) bez trojky.

Poděkovala jim za skvělé výsledky a popřála pěkný letní prázdninový odpočinek.

Poté se přistoupilo k   rozdělení sponzorských darů.

Všichni vyznamenaní studenti obdrželi dárkový poukaz v hodnotě 100 Kč na nákup do Kauflandu. Tuto odměnu opět poskytlo SRPOA při naší škole. Velké poděkování.

Dále všichni vyznamenaní dostali sladkosti z Kauflandu, sponzorem je obchodní řetězec Kaufland, poděkování patří paní Janě Malé z pražské pobočky a paní Štěpánkové z porubské pobočky Kauflandu.

V horku přišly vhod i nápoje ze společnosti Coca-Cola, která v budově naší školy provozuje automat.

Poděkování náleží panu Petru Melicharkovi ze stejnojmenné společnosti.

Studenti, kteří dosáhli samých výborných, dostali ještě dárkovou tašku společnosti Kavamat, která v prostorách naší školy také provozuje automat na občerstvení. Poděkování směřuje k paní Věrce Kratochvílové z Kavamatu.

Kontrolu sponzorských darů provedli René Schrom a Břetislav Střaslička z 1.C.

 

Za školní parlament přeji všem pěkné léto a v dalším pololetí jen pěkné známky a odpovídající   znalosti.

Mgr. Jana Kondeková, garant školního parlamentu
Fotogalerie: Lucie Tomisová

Fotogalerie