Ocenění studentky starostou Ostravy-Poruby (14. 06. 2017)

Denisa Vrbková

Na tradičním setkání starosty městského obvodu Ostrava-Poruba Ing. Petra Mihálika s výjimečnými žáky a studenty porubských základních a středních škol byla oceněna naše čerstvá absolventka, studentka bývalé 4. B třídy, Denisa Vrbková.

Denisu jsme nominovali za vynikající studijní výsledky během celé doby studia a pro aktivní zapojení do celé řady školních i mimoškolních aktivit. Úspěšně reprezentovala naši školu v mnoha projektech a soutěžích, k nejvýznamnějším patří například projekt EDISON, který přivádí do českých škol mladé stážisty z celého světa a pomáhá tak překonávat jazykové a kulturní bariéry mezi národy. Denisinu všestrannost a talent dokládají také výborné výsledky v jazykových i odborných soutěžích, v krajském kole soutěže Ekonomický tým vybojovala se svým týmem příčku nejvyšší. Mezi našimi nejlepšími studenty se zúčastnila měsíční odborné stáže v Dublinu v rámci projektu ERASMUS+.

Ocenění starosty si Denisa opravdu zaslouží. Za Obchodní akademii Ostrava-Poruba se přidáváme s gratulací a přáním mnoha úspěchů v dalším životě.

Ing. Liběna Krchňáková

Fotogalerie