Moravskoslezský matematický šampionát

Dne 20. 10. 2022 proběhl na Wichterlově gymnáziu 19. ročník soutěže Moravskoslezský matematický šampionát. Naši školu reprezentovali dva studenti 3.C Adam Tomášek a Samuel Kratoš. Kategorie SŠ3 je určena pro žáky třetích ročníků všech typů středních škol. Soutěžilo 98 studentů z 28 středních škol z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Matematické dopoledne zpestřila také přednáška Petra Vašíka, PhD. Přednáška nesla název Kvaterniony – dlouhá cesta od teorie k použití. Kvaterniony jsou nekomutativní rozšíření oboru komplexních čísel.

Komentář studentů:

„Vítězství bylo pro nás to, že jsme našli odvahu a do soutěže se zaregistrovali a vstoupili na půdu gymnázia.“

Zapsala: Mgr. Monika Chvostková

Moravskoslezský matematický šampionát