Kybernetická bezpečnost – projekt KPBI

Moderní technologie připojené k internetu se staly běžnou součástí našich životů. Usnadňují nám práci, můžeme komunikovat s lidmi po celém světě, nakupovat online, vzdělávat se, bavit se. Spolu s nepřeberným množstvím výhod a možností využití s sebou ale přinášejí celou řadu rizik a ohrožení. Abychom se dokázali v kybersvětě pohybovat účelně a bezpečně, musíme se naučit s ním zodpovědně zacházet.

Také proto jsme se i letos zapojili do projektu „Kraje pro bezpečný internet“. Studenti si svým vlastním tempem procházejí jednotlivé vzdělávací moduly, hledají svou digitální stopu, seznamují se s riziky kyberprostoru i způsoby, jak na ně reagovat. Na konci vzdělávacích kurzů si potom v kvízu vyzkoušejí, nakolik si informace zapamatovali a dokážou je aplikovat v konkrétních praktických situacích.

Jak tento projekt vznikl?

Projekt KPBI byl ve své rané podobě schválen už v roce 2013, ale v loňském roce se výrazně rozrostl svými aktualizovanými e-learningovými lekcemi, videospoty a vědomostním kvízem cílí na co nejširší publikum. Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Partnery projektu jsou mimo jiné společnosti Microsoft, Gordic, cz.nic, Policie ČR nebo Ministerstvo vnitra ČR.

V rámci projektu každoročně vzniká on-line kvíz a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. On-line kvíz a obsah kurzů vytvořili odborní partneři projektu. V roce 2016 také vznikly videospoty pro seniory.

Naši studenti se v kyberprostoru rozhodně neztratí

Stejně jako v předchozích ročnících se studenti zhostili tohoto tématu maximálně zodpovědně a ve výsledcích hodnocení náročného závěrečného kvízu dosahovali většinou 100% úrovně úspěšnosti. Věříme, že i díky tomuto projektu budou na život v kyberprostoru lépe připravení. Dokážou využít možnosti, které jim moderní technologie nabízejí, budou se v tomto prostředí dobře orientovat a případné problémy efektivně vyřeší.

Ing. Liběna Krchňáková