Čertovské klání v rychlosti psaní

Dne 9. 12. 2022 proběhla první a druhou hodinu soutěž „Čertovské klání v rychlosti psaní“.

Soutěže se zúčastnili žáci 1.- 3. ročníků a všichni se sešli v učebně číslo 17, kde už čekali čerti a andělé. Vše kontrolovala paní učitelka Grygarová, která nám zároveň pomáhala celou soutěž zorganizovat.

Z 1. ročníků se umístili:

  1. místo – Petr Hruška (1. A)
  2. místo – Aneta Řehová (1. B)
  3. místo – Jiří Píza (1. C)

 

Z 2. a 3. ročníků se umístili:

  1. místo – Lukáš Červenka (2. A)
  2. místo – Kryštof Kočí (2. A)
  3. místo – Daniel Varmuža (3. B)

Myslím si, že se celá soutěž náramně povedla a že si to všichni zúčastnění užili. Zároveň bych chtěla poděkovat všem, co se zapojili a přišli v nějaké masce.

Veronika Štefková, 3. B

Fotogalerie