Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 2024

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky oboru 18-20-M/01 Informační technologie pro jarní a podzimní zkušební období roku 2024 platný i pro opravné a náhradní zkoušky – Třída 4. C

PDF

247,1 kB

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie s rozšířenou výukou účetnictví a daní pro jarní a podzimní zkušební období roku 2024 platný i pro opravné a náhradní zkoušky

PDF

248,2 kB

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie s rozšířenou výukou informatiky pro jarní a podzimní zkušební období roku 2024 platný i pro opravné a náhradní zkoušky

PDF

236,7 kB