Festival Dne poezie – 24. ročník

Festival „Den poezie“ se každoročně odehrává v listopadu v desítkách měst celé České republiky na počest narození Karla Hynka Máchy (16. 11. 1810). V rámci tohoto festivalu připravují knihovny, literární spolky, divadla, muzea a divadelní představení zajímavé akce, na které je vstup zdarma.

Letos festival podpořili svou účastí studenti 2. A s vyučující CJL B. Grebíkovou ve spolupráci s Knihovnou na Vietnamské ulici v Porubě. Cílem literární dílny s názvem „Kdo učil mlčet kámen“ bylo seznámit se s tvorbou básníka Jana Skácela a poslech jeho zhudebněných textů v podání skupiny Hradišťan. Vedoucí knihovny p. Eva Chudejová si připravila o životě a díle Jana Skácela pěknou prezentaci. Studenti měli možnost nahlédnout do všech dostupných autorových básnických sbírek.

Společná četba básně „S bývalými anděli a modrým ptáčkem“ ze sbírky Uspávanky poté pomohla studentům uspořádat rozstříhaný text do původní podoby. Dále studenti měli možnost výběru Skácelových básní. Jejich přednes zaujal všechny přítomné. Vstup před knihovnou zpestřil i barevný text básně „Vteřina v lednu“, kterou studentky přepsaly venku na kachličky. Všechny texty básní zúčastnění zavěsili na provázek před knihovnou.

Odměnou za společně strávené chvíle byly suvenýry, které studenti obdrželi od organizátorů DNE POEZIE, který je ukázkou vzájemné propojenosti lidí, kteří mají rádi kulturu a poezii především.

Studenti 2. A a B. Grebíková

Fotogalerie