Erasmus + návštěva z Irska

V pátek 1. března jsme uvítali zástupce našeho zahraničního partnera Foyle Intership Europe Ltd, se kterým naše škola spolupracuje v rámci zahraničních stáží. Jsme rádi, že si Aine Murray s Ing. Ladislavem Abrahámem ve svém programu našli volnou hodinku, v rámci které naše studenty oficiálně uvítali do letošních pobytů v Dublinu.

Do Dublinu letos za praxí vycestuje 20 studentů ze 3. ročníků. Naši stávající stážisté tak byli seznámeni nejen s organizačními záležitostmi, jako je doprava, ubytování a kontaktní osoby, ale byly jim předány i praktické rady ohledně náplně jejich práce, hostujících rodin, výletů a pobytu vůbec.

Návštěva nás velmi potěšila a doufáme, že se v budoucích letech můžeme těšit na další.

Za PK cizích jazyků

Mgr. Kristina Vantuchová

Fotogalerie