Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda
Institut ekonomického vzdělávání pořádal v letošním školním roce V. ročník Ekonomické olympiády. Této středoškolské soutěže se zúčastnili studenti 3. ročníků. Testování proběhlo on-line formou testu v měsíci listopadu a prosinci 2020. Soutěžní test obsahoval 25 otázek z mikro a makroekonomie, dějin ekonomického myšlení, finanční gramotnosti a mezinárodní ekonomie. Soutěž byla určena pro žáky všech typů středních škol.

Do krajského kola z naší školy postoupili:

Aneta Robenková ze třídy 3. A a žáci třídy 3. C Erik Čuraj, Jan Rodovský, Tomáš Vrobel, Roman Kratochvíl.

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Zapsala

Ing. Svršková Helena