ČR, listopad 2010

Ve dnech 8.-13.11.2010 navštívila v rámci projektu Comenius Českou republiku skupina 29 studentů a jejich vyučujících ze 7 evropských zemí. Tentokrát byla totiž hostitelskou institucí naše škola.

Všichni jsme se sešli 8.11. v Praze a po zaslouženém odpočinku vyrazili v úterý na komentovanou prohlídku Prahy. Začali jsme na Pohořelci a vydali se ke Strahovskému klášteru a Loretě. Následoval Pražský hrad s Chrámem sv. Víta a přilehlými zahrady, které nám mimo jiné ukázaly jedny z nejhezčích výhledů na hlavní město. Nerudovou ulicí jsme potom došli až k dalšímu pražskému skvostu – Karlovu mostu. Odtud už to bylo nedaleko na Staroměstské náměstí a k orloji. Celá prohlídka trvala asi 4 hodiny a všechny nadchla stejně jako večerní projížďka lodí po Vltavě.

Ve středu jsme se vydali k další památce UNESCO – ke kostelu Sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou, který je dílem geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho. Tentýž den jsme se ještě přesunuli do Třebíče, kde se nachází bývalé židovské ghetto a hřbitov (rovněž UNESCO). Prohlídka židovské čtvrti i Baziliky sv. Prokopa probíhaly opět v německém jazyce a prověřily tak znalosti nejen studentů.

Čtvrteční dopoledne proběhlo ve znamení přesunu na Moravu. S malou zastávkou v Kroměříži (Květná zahrada je taktéž na listině Světového kulturního dědictví) jsme se dostali do Ostravy, kde následoval společný oběd s vedením školy a návštěva Odboru školství KÚ MSK. Pozdní odpoledne jsme potom strávili na Slezskoostravském hradě.

V pátek nastal pro všechny studenty „Den D“, neboť je čekaly prezentace jednotlivých regionálních památek a pro mnohé z nich se jednalo o první zkušenost s vystoupením na veřejnosti a před televizí. Nicméně všichni to zvládli výborně a dokázali tak hlavně sami sobě, že jsou schopni skutečně reprezentovat a překonat trému. Večer pak proběhl v znamení společného slavnostního rautu a loučení.

V sobotu se všichni účastníci vydali na cestu k domovu.

Doufám, že se zase brzy setkáme!