Anketa Zlatý Ámos (27. 02. 2016)

Ke svátku Světového dne učitelů, který připadá na 5. října, byl v Národním pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského v Praze slavnostně zahájen 23. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Vyhlášení celostátního vítěze pak probíhá opět ve významný den pro školství, a to na Den učitelů – 28. března, na výročí narození J. A. Komenského.

V této soutěži mají hlavní roli žáci škol, kteří mohou do ankety přihlásit svého oblíbeného učitele. Také letos se studenti naší školy se splněním veškerých podmínek a pravidel do této ankety zapojili. Dokázali se shodnout na nominaci paní učitelky, která vyučuje „nepopulární“ předměty, jako matematika a fyzika. O to cennější je jejich nominace, která svědčí o tom, že tyto náročné předměty dokáže paní učitelka předkládat svým žákům takovou formou, že si předměty oblíbili a mají z nich pěkné studijní výsledky. Paní magistro Chvostková „klobouk dolů“!

Zástupci Školního parlamentu byli pozváni na regionální kolo, které probíhalo v Ostravě 27. února 2015, aby svou nejoblíbenější paní učitelku roku představili jak po stránce profesionální, tak po stránce lidské. I když se jim nepodařilo posunout svou kantorku do celostátního kola, nic to na jejich ocenění nemění. Tím největším štěstím přece je, když si studenti svého oblíbeného pedagoga váží a dokáží mu svoji náklonnost a vděčnost vyjádřit i veřejně.

… a tak máme svého nejoblíbenějšího učitele školního roku 2015/2016. Blahopřejeme!

Ing. Marie Katapodisová

Diplom
Dokument PDF
377 kB

Fotogalerie