Alchymie a tajemství lidského mozku v Dolní oblasti Vítkovic

V českých zemích dosáhla alchymie největšího věhlasu v období vlády císaře Rudolfa II.. V rámci vzdělávacího programu Velkého světa techniky Ostrava byli naši studenti 1. B seznámeni se středověkou a raně novověkou činností alchymistů, na kterou navazují současné vědecké obory. S využitím celé řady metod analytické chemie a fyziky se studenti snažili postupně vyřešit sérii chemických záhad a hádanek a odhalit tak látky, které bez označení na začátku vzdělávacího programu TAJEMNÁ SUBSTANCE obdrželi.

Účastníci druhé skupiny si otestovali v rámci vzdělávacího programu nesoucí název NENECH MOZEK VYDECHNOUT svůj vlastní mozek. Hledali odpověď na otázky: Vyrovná se lidský mozek nejlepšímu počítači na planetě? Jak funguje mozek a jaké jsou jeho možnosti? Jak pracují neurony a kolik toho za den stihnou?

Vzdělávací programy splnily očekávání našich studentů.

Mgr. Monika Chvostková

Fotogalerie