Setkání úspěšných žáků a studentů

Dne 7. června 2018 proběhlo setkání úspěšných žáků a studentů základních a středních škol se starostou městského obvodu Poruba inženýrem Petrem Mihálíkem.

Na toto setkání byla paní ředitelkou naší školy vybrána studentka 4. ročníku Andrea Kalusová, a to za výborný prospěch po celou dobu studia a za vzornou reprezentaci školy svou účastí na řadě soutěží, jak krajského, tak celostátního významu.  Andrea z rukou starosty převzala pamětní list a finanční odměnu ve formě poukázky na volný vstup do sportovního areálu Sareza.

Na oficiální část tohoto setkání navazovala neformální beseda se zástupci městského obvodu Poruba.

Zapsala:
Ing. Helena Svršková
třídní učitelka

Fotogalerie