Ocenění studentky Natálie Šrubařové

Dne 2. 6. 2021 převzala maturantka Natálie Šrubařová (4. A) od paní starostky Ing. Lucie Baránkové Vilamové, Ph.D. a pana místostarosty Mgr. Martina Tomáška, Ph.D. ocenění a Pamětní list za vzornou reprezentaci městského obvodu Poruba.

Natálie po celou dobu svého studia dosahovala vynikajících studijních výsledků, významně se podílela na reprezentaci školy, aktivně se zapojovala do soutěží a projektů. V době pandemie COVID 19 se angažovala v pomoci seniorům. Zajišťovala nákupy seniorům v sousedství, doprovázela je k lékaři. Navázala kontakt s klientkou Domova pod Vinnou horou, p. o. v Hlučíně, které tak prostřednictvím telefonátů a dopisů pomáhala překonat sociální izolaci během karantény. Spolupracovala při rozvozu obědů zdravotníkům/sestrám do Domova pod Vinnou horou a Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.

Odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti porubského úřadu oceňuje vynikající žáky a studenty pravidelně od roku 2002. Natálii gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci a jsme rádi, že byla studentkou naší školy.