Certifikát Finančně gramotná a podnikavá škola

Naše škola získala v těchto dnech bronzový certifikát Finančně gramotná a podnikavá škola.

Certifikát potvrzuje, že vyučujeme finanční gramotnost na velmi dobré úrovni. Díky tomu jsou naši žáci výborně připraveni na zodpovědné hospodaření a rozhodování o svých finančních záležitostech. Při výuce finanční gramotnosti používáme na naší škole mnoho různých výukových nástrojů tak, aby problematika byla pro žáky nejen přínosná, ale i zajímavá.  Naším cílem je vštípit žákům zdravé finanční návyky a připravit je tak na úspěšný osobní i pracovní život. Žáci jsou vedeni k tomu, aby v budoucnu finančně zabezpečili sebe i svou rodinu a aktivně vystupovali na trhu finančních produktů a služeb. Velmi dobře se orientují v problematice peněz i cen a jsou připraveni odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet s ohledem na měnící se životní situace.
Certifikát Finančně gramotná a podnikavá škola