SOUTĚŽ MÁ DÁTI DAL

V lednu tohoto roku se dvě studentky 4. ročníku zapojily do soutěže v účetnictví Má dáti dal, která se konala na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě. Soutěž trvala dva dny, přičemž první den soutěžící po dobu čtyř hodin řešili účetní případy a následující den pak proběhl test na počítači, který prověřoval znalosti soutěžících z oblasti účetnictví a daní. Naše studentka Dominika Plháková se umístila na 73. místě a Kristýna Pluskalová na 76. místě z celkového počtu 90 soutěžících. Oběma děkujeme za reprezentaci naší školy.

SOUTĚŽ MÁ DÁTI DAL