Zpráva z akce – Adaptační kurz – 1.A, 1.B a 1.C – 5. 9. – 8. 9. 2022

Adaptační kurz pro 1. ročníky letos proběhl od 5. 9. – 8. 9. v krásném prostředí Starých Hamrů, v hotelu Ski Park Gruň, kde měli studenti možnost se seznámit a blíže se poznat.

Jako první absolvovali adaptační kurz studenti 1. B v termínu 5. 9. -6. 9., následovali je studenti 1. A v termínu 6. 9. – 7. 9. a na závěr se zúčastnili i studenti 1. C v termínu 7. 9. -8. 9.

Díky množství skvělých aktivit si vyzkoušeli vzájemnou komunikaci, potrénovali paměť či zapojili logické myšlení, museli vzájemně spolupracovat, zaběhali si na čerstvém vzduchu a druhý den se vydali na příjemnou procházku na Švarnou Hanku. Po vydatném obědě jeli zpět do Ostravy.

Všichni si adaptační kurz užili a věříme, že byl přínosem pro vzájemné vztahy s třídními učiteli a mezi sebou navzájem.

Mgr. Eva Pražanová, Mgr. Veronika Piterková, Mgr. Petr Klimša
Mgr. Jolanta Dorotíková, Mgr. Karolína Kofránková

Fotogalerie