Zkouška z obchodní korespondence – ENTER

Dne 15. června 2022 se poprvé na naší škole konala zkouška z obchodní korespondence – ENTER, kterou pořádá Governance Institute, s. r. o., Praha. K vykonání zkoušky se přihlásili 3 studenti z třetího ročníku. Zkouška se skládala ze dvou částí: napsání obchodního e-mailu a vypracování tabulky v MS Excelu. V den zkoušky obdrželi studenti na svůj školní e-mail pokyny, zadání a na vypracování měli celkem 75 minut.

Výsledky zkoušek nám budou sděleny do 14 dnů. Po úspěšném absolvování obdrží studenti certifikát, který si mohou přiložit ke svému životopisu. Pro potencionálního zaměstnavatele je to vizitka, že student je připraven pro práci v oblasti moderní korespondence a že dělá něco navíc pro to, aby byl úspěšným kandidátem na získání pracovní pozice.

Ing. Marie Grygarová

Zkouška z obchodní korespondence – ENTER