Živá knihovna studijních možností

Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic se stal dějištěm již tradiční akce s názvem Živá knihovna studijních možností. Tato akce je pořádána Svazem průmyslu a dopravy ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a klade si za cíl seznámit žáky osmých a devátých tříd z celého kraje s náplní a možnostmi nejrůznějších profesí. Letošní ročník probíhal kvůli přísným protiepidemickým opatřením netradičně – jednotlivé prezentace škol a podniků byly natáčeny a zájemcům budou nabídnuty formou videa.

Každá z prezentovaných profesí, které byly voleny především s ohledem na jejich potřebu u regionálních zaměstnavatelů, byla na své expozici reprezentována týmem složeným z učitele odborné školy a profesionála z praxe. Společně potom dětem prezentovali, co daná profese obnáší, jaké má výhody a kde všude se může uplatnit.

Kdo je to EKONOM a co všechno umí?

Pro prezentaci profese ekonom byla vybrána naše škola, která tvořila tým se dvěma ekonomy z jedné z největších společností na trhu nájemního bydlení. Společně jsme se snažili ukázat, že svět ekonoma tvoří kromě byznysu, financí a daní také sociální sítě, komunikace, počítače nebo cestování.

 

A kdo stál za argumenty pro profesi ekonom?

Přípravu na akci Živá knihovna jsme pojali v hodině marketingu jako případovou studii. Se znalostí prostředků prezentace a cílového publika bylo potřeba se zamyslet a odpovědět na otázky:

  • Kdo je to ekonom a jak vypadá jeho svět?
  • Co všechno ekonom umí?
  • Jaké výhody tato profese přináší?
  • Kde všude se ekonom uplatní?

Studenti se tohoto úkolu zhostili naprosto špičkově. V rámci jedné vyučovací hodiny dokázali, že se v oboru svého studia skutečně orientují. Profesi ekonoma dokázali popsat velmi přesně a výstižně a s ohledem na dětské publikum také přirozeně a civilně. Stejně tak zvládli nalézt a zformulovat vhodné argumenty, proč si tuto profesi zvolit. Jako učitelka jsem na ně nesmírně hrdá!

 

Ing. Liběna Krchňáková