ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Dne 15. 2. 2019 se na naší škole konalo školní kolo Zeměpisné olympiády, ve které si studenti 2. a 3. ročníků ověřili dovednosti v práci s atlasem, znalosti z regionální geografie, práci s kartogramy, kartodiagramy a tabulkami. Vítěz školního kola postupuje do okresního kola, které se koná v SVČ Ostrčilova, Moravská Ostrava.

Výsledky:

  1. místo – Sandra Tomicová 2. B
  2. místo – Eliška Kubačáková 2. B
  3. místo – Tomáš Čačo 3. A

J.Dorotíková

Zeměpis