ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2021

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2021Dne 27. 1.  2021 se konalo online školní kolo Zeměpisné olympiády, ve které si studenti       2. a 3. ročníků ověřili netradičně dovednosti v práci s atlasem, znalosti z regionální geografie, práci s kartogramy, kartodiagramy a tabulkami. Zúčastnilo se 11 studentů a zvítězila Jana Sysová z 3. A, která získala 44 z možných 45 bodů.

Všem soutěžícím děkuji za účast a vítězům blahopřeji!

 Výsledky:

  1. místo – Jana Sysová 3. B
  2. místo – Markéta Novotná 3. A
  3. místo – Adéla Kalmusová 2. A

Mgr. J. Dorotíková