ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Dne 14. 2. 2020 se na naší škole konalo školní kolo Zeměpisné olympiády, ve které si studenti 2. a 3. ročníků ověřili dovednosti v práci s atlasem, znalosti z regionální geografie, práci s kartogramy, kartodiagramy a tabulkami. Zúčastnilo se 9 studentů a vítěz školního kola postupuje do okresního kola, které se koná v SVČ Ostrčilova, Moravská Ostrava.

Výsledky:

1. místo – Vojtěch Král 2. A
2. místo – Filip Leško 3. A
3. místo – Sandra Tomicová 3. B

J.Dorotíková

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA