Zářijové pozdravy ze školního parlamentu

Škola se pomalu rozjíždí a členové školního parlamentu se trošku zamýšlejí nad tím, jaký tento školní rok bude. Posílají pozdravy svým spolužákům i kantorům.

První ročníky

Přichází nový školní rok a s ním noví studenti. Doufáme, že načerpají nové životní zkušenosti a najdou si svoje místo v kolektivu. Věříme, že učitelé budou pro nás, nové studenty, mít trošku empatie a trpělivosti po změně prostředí, na které jsme byli tak moc zvyklí.

Většina studentu očekává, že se školy kvůli Covidové krizi jako minulý rok znova zavřou. Doufejme, že k tomu nedojde, protože pro většinu žáků je distanční výuka velice náročná a není tak efektivní jako výuka prezenční.

Studenti přicházejí a odcházejí. Před tím, než odejdou, je ovšem čekají dvě velké zkoušky z toho, co se naučili na střední škole. Maturita a přijímací zkoušky na vysokou školu. Letošním maturantům přejeme hodně štěstí nejen s maturitou, ale i s přijímacími zkouškami na jejich vybranou vysokou školu.

Všem studentům obchodní akademie přejeme dobré známky na naší škole.“

Všem přejeme hodně štěstí do nového školního roku, pevné nervy a hodně úspěchů. Prvním ročníkům přejeme, ať se správně začlení do kolektivu a ať mají správný rozjezd. Čtvrtým ročníkům přejeme, ať úspěšně složí maturitu. „

Pro 1. ročník: „Přejeme všem prvákům hodně štětí při studiu, úspěšné začlenění do svých nových tříd a jen hodnocení známkou výborný.“

Pro 4. ročník: „Přejeme všem čtvrťákům hravé zvládnutí maturitní zkoušky. Úspěšný výběr vysoké školy anebo zaměstnání dle jejich představ.“

Všem: „Našim spolužákům přejeme, aby měli spoustu jedniček a aby byly spokojeni sami se sebou.“

Profesorům: „Našim milým profesorkám a profesorům přejeme, aby tento školní rok proběhl bez online výuky, bez covidových opatření a aby mohli své studenty hodnotit jen známkou výborný.“

Druhé ročníky

Chtěli bychom vám já i moje třída popřát do dalšího školního roku hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Doufám, že jste si přes prázdniny odpočinuli a načerpali spoustu sil. Prvákům přejeme pevné nervy a dobrý orientační smysl, druhákům a třeťákům, aby vytrvali a čtvrtým ročníkům přejeme dobrou paměť a úspěšně zvládnutí maturity.“

Přejeme všem novým žákům hodně štěstí a úspěchu ve studiu. Aby se jim na naší škole líbilo.“

Milí žáci a učitelé,

k začátku nového školního roku přeji všem nově nastupujícím i pokračujícím studentům hodně štěstí, dobré studijní výsledky, navázání nových přátelství a také zdraví ke zvládnutí studia. Našim společným přáním je, aby nás nezastihla nová koronavirová epidemie a my mohli dále pokračovat ve studiu. Užijte si stravování, které nám nově připravuje ZŠ Ludgeřovice. Začátek již máme za sebou a věřím, že tento ročník absolvujeme v pohodě.“

Začal nový školní rok. Noví studenti nastoupili do prvních ročníků a já bych jim chtěl popřát, aby si 4 roky na střední škole užili, i když to nebude vždy jednoduché, a abychom se všichni potkávali ve škole, a ne za monitory, jak tomu bylo minulý školní rok.“

„Milí studenti, chtěl bych Vám popřát hodně štěstí a spoustu pěkných známek v novém školním roce.

Čtvrťákům přeji pevné nervy a ať zvládnete maturitu.

A prvním ročníkům chci popřát příjemný pobyt na naší škole, dobrou atmosféru a hlavně žádnou online výuku.“

Třetí ročníky

Vážení rodiče, učitelé, žáci.

Nastal ten den, kdy se opět otevřely dveře naší školy. Jsme velmi rádi a věříme, že takto situace zůstane co možná nejdéle. Uvítali jsme mezi sebou nové první ročníky a pevně věříme, že se jim na naší škole bude dařit a studium jim nejen mnohé předá, ale také si ho zde užijí. Hodně štěstí přejeme čtvrtým ročníkům, které bude čekat těžší zkouška než kdy obvykle, se kterou potom vyrazí na svou vytouženou vysokou školu či pracovní pozici. Hodně úspěchů! Po roce online výuky musíme také popřát pevné nervy a hodně sil vyučujícím, kteří je na této cestě budou doprovázet. Čeká nás další krásný rok studia, kdy se opět budeme setkávat na chodbách a akcích naší školy a celý třetí ročník se na vás bude těšit“ 

Milí spolužáci!

Dovolte mi jménem naší třídy všem popřát pohodové vykročení do školního roku 2021/2022. Novým spolužákům prvních ročníků dodatečně gratuluji k úspěšně složeným přijímacím zkouškám a ať volba naší školy byla pro vás tou pravou. Zároveň těm spolužákům nejstarším přeji, aby hravě vstřebali vědomosti z předešlých školních let, dohnali, co třeba zameškali a úspěšně zvládli zkoušku z dospělosti.  Myslím si, že si všichni společně užíváme setkávání ve škole a možná si i v současné době více vážíme, že do školy vůbec můžeme osobně přijít. Ať už to takhle zůstane.“

Skončily prázdniny a začal další školní rok. Přišli k nám nový studenti a začala jim nová životní etapa. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že příchod na SŠ není nic jednoduchého. Noví lidé, učitelé, předměty a spousta nových povinností. Věřím, že však vše hravě zvládnou a se vším se poperou. Jsme rádi, že si vybrali zrovna tuhle školu a doufám, že se jim zde bude dařit a projdou svou cestu k maturitě s přehledem a bez problémů. Za celý školní parlament vám chci všem popřát hodně štěstí, úspěchů a hlavně to nejdůležitější a to zdraví.“ 

Přejeme hodně štěstí, úspěchů a zdaru. Ať se všem splní jejich očekávání a žádné pozdní příchody. Maturantům přejeme hodně pevné vůle při učení.“

Čtvrté ročníky

Přeji všem studentům, aby se jim ve škole dařilo a líbilo. Prvákům, aby si to užili, protože to uteče strašně rychle a budete se chystat k maturitě. Nám, čtvrťákům, ať zvládneme maturitu a ukážeme všem, že jsme tady čtyři roky nechodili zbytečně. Doufám, že letošní rok strávíme ve škole, a ne doma u počítače.“

Začínáme školní rok plni očekávání, co nového nám přinese. Jsme starší o právě uplynulé prázdniny, získali jsme nové poznatky cestováním a hlavně jsme si odpočinuli. Do nového školního roku přeji všem hodně štěstí, mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví.“

 „Přeji všem studentům naší školy mnoho sil v letošním školním roce, který snad pro žijeme ve škole a budeme se společně potkávat na chodbách.“

Za školní parlament: Kryštof, Adéla L., René, Marek O., Pepa, Melanie, Jakub, Adam, Elen, David, Marek Z., Radek, Klára, Vojtěch, Erik