Zářijové pozdravy ze školního parlamentu

Prázdniny rychle utekly a již probíhá 3. týden výuky.

Zástupci jednotlivých tříd posílají své pozdravy na začátek školního roku.

První ročníky

Vážení učitelé a míli spolužáci

Ocitli jsme se na začátku nového školního roku, to nepochybně znamená, že přišli noví žáci na tuto školu.

Chtěli bychom nám a všem novým studentům popřát, abychom se tady rychle zařadili do nových kolektivů a vytvořili si nová přátelství, která vydrží dlouho.

Samozřejmě všem přejeme úspěšné zvládnutí učiva a abychom u toho neztratili smysl pro humor.

Doufáme, že náš celý učitelský sbor pozná a dokáže ocenit naši píli a snahu. K tomu jim přejeme pevné nervy a velkou dávku optimismu.

A nakonec přejeme všem studentům 4. ročníku úspěšně zvládnutí maturity.

Vaše 1.A

 

Chceme popřát všem novým studentům jen to nejlepší v jejich nové etapě života a poprosit učitele, aby k nám byli trochu shovívaví, protože začátky budou pro nás hodně těžké, i když se budeme snažit udělat maximum. Také přejeme všem studentům 4. ročníků úspěšné maturity, budeme Vám držet palce.

Vaše 1.A

 

Milí studenti, prázdniny skončili škola začala a tím bych chtěla popřát všem maturantům hodně štěstí při maturitních zkouškách, prvákům plno síly do začátku školního roku a ostatním studentům přeju, ať se jim jejich školní rok povede tak, jak chtějí, a i když se nám někdy nedaří tak, jak bychom si právě přáli, tak se nic neděje, jsme taky jenom lidé a i ti dělají občas chyby.  Vaše 1.B

Vážení studenti, učitelé a maturanti, opět nám skončily oblíbené letní prázdniny. Doufáme, že i když to pěkné zase skončilo, tak jste do tohoto školního roku 2022/2023 vkročili tou správnou nohou, a bude se vám do této školy chodit s radostí. Prvákům přejeme krásně zažité 4 roky a maturantům chceme zároveň popřát hodně štěstí ke zkouškám, jak písemným, tak ústním. Vaše 1.C

 „Všem prvním ročníkům za třídu 1.C přejeme zvládnutí oboru, který jste si zvolili, aby vás to bavilo a úspěšně jste došli do 4. ročníku. Maturantům přejeme zvládnout 4. ročník a úspěšně složit maturitní zkoušku. A všem našim spolužákům přejeme, aby byli úspěšní ve studiu a spokojení s touhle školou. Vaše 1.C

 

Druhé ročníky

 „Školní rok je opět tady. Někdo se na něj těšil a někdo zas ne. Nový žáci prvních ročníků se určitě museli těšit. Snad se novým studentům bude na naší škole líbit a vytvoří si tady pěkné vzpomínky. Pro studenty, kteří tenhle rok nepřišli, ale taky neodcházejí, má 2.A taky zprávu, aby se letošní rok pořád snažili a aby se nevzdávali. Tenhle rok bude pro žáky čtvrtých ročníků poslední a nejnáročnější, takže jim držíme palce, aby maturitu zvládli bez problémů. 

Všichni z naší třidy vám všem přejeme, abyste byli v tomhle roce co nejvíce úspěšní. Vaše 2.A

 „Celá 2.B Vás zdraví v novém školním roce. Přejeme Vám pěkné známky a ať se Vám daří v novém školním roce. Maturantům přejeme pevné nervy a hodně štěstí v maturitním ročníku.“

 „Milí studenti, za 2.B bych chtěla všem popřát hodně štěstí a pevné nervy do nového školního roku. Prvnímu ročníku přeji hodně sil a rychlé přizpůsobení na nové prostředí, čtvrtému ročníku krásné prožití posledního roku na této škole a snadnou přípravu na maturitu.“

 Zdravím všechny studenty OA, ať jste zde právě nastoupili, studujete již druhý či třetím rokem nebo budete letos maturovat, tak vám přeji hodně úspěchů nejen ve školním prostředí. Vaše 2.C

 

Třetí ročníky

 „Za celou 3.A bychom chtěli popřát všem ročníkům hodně štěstí do dalšího studijního roku. Zároveň bychom chtěli přivítat nové prváky a popřát jim hodně štěstí a zážitků s novou třídou. Doufáme, že jsme si všichni přes prázdniny dostatečně odpočinuli a načerpali nové síly do dalšího školního roku. Čtvrťákům bychom chtěli popřát hodně pevných nervů a štěstí při přípravě na maturitu, snad nikdo z vás neusne na vavřínech.

„Vážení žáci a učitelé,

máme tady opět září, a to znamená že se znova po dvou měsíční pauze vrátíme do školních lavic. A i když to není vždycky lehké tak doufejme, že to všichni zvládneme. Proto přeje naše třída všem jak studentům, tak učitelům pevné nervy ve studiu. Čtvrtým ročníkům, aby v co největší úspěšnosti zvládli maturitu a prvním ročníkům ať se jim co nejvíc líbí pobyt na naší škole.  Vaše 3.A

Milí studenti a učitelé,

za sebe a svou třídu Vám chci popřát krásný začátek školního roku, ať už nově příchozím nebo pokračujícím žákům naší školy. Věřím, že jste přes léto načerpali dost síly do nového školního roku.

Prvním ročníku, přeji úspěšný rok a navázání nových přátelství, doufám, že se vám na naší škole bude líbit a zvládnete to zde až k maturitě.

Druhým a třetím ročníku chci jen říct, pokud jste to dotáhli až sem, nevzdávejte to a pokračujte až do čtvrtého ročníku.

Všem maturantům přeji, ať se jim podaří poslední ročník začít úspěšně a stejně tak zakončit, vím, že je to pro vás stresující rok, ale věřím, že to všichni zvládnete. Vaše 3.A

„Přeji všem mnoho štěstí, i zdraví v novém školním roce a prvním ročníkům, aby se jim na naší škole líbilo. Doufám, že jste si prázdniny užili a jste odpočatí a motivovaní do následujícího roku studia. Vaše 3.B

„Drazí studenti, přeji Vám hodně štěstí v novém školním roce a hromadu pěkných známek. Čtvrťákům přeji hodně zdaru při maturitě a její úspěšné zvládnutí.

A první ročníky bych chtěl na naší škole přivítat, a doufám, že se Vám tady bude líbit.

Vaše 3.C

 

„Školní rok nám začal a já bych rád všem studentům popřál dobře prožitý školní rok plný úspěchů. Vaše 3.C

 

Čtvrté ročníky

 „Vážení rodiče, učitelé, žáci.

Nastal opět den, kdy se otevřely dveře naší školy. Jsme velmi rádi, plně připraveni a plní energie na poslední rok, který na naší škole strávíme. Věříme, že díky učitelům naší školy a naší pílí samotné budeme včas a dostatečně připraveni na naši zkoušku dospělosti. Doufáme, že si tento poslední rok s námi také užijete a budete nám držet place.

Nicméně, čeká nás poslední krásný rok studia na střední škole, kde se opět budeme setkávat na chodbách a akcích naší školy a celý čtvrtý ročník se na Vás budeme těšit. 

Vaše 4.A

 

Milí učitelé, milí spolužáci, 

 školní rok 2022/2023 je tady. Rádi bychom Vám popřáli bezproblémový nástup a start nového školního roku. Třídám 4. ročníků úspěšné zvládnutí maturity a všem 1. ročníkům co nejrychlejšímu seznámení v nové škole.  

Doufám, že jste všichni vykročili tou správnou nohou 

Vaše 4. B“ 

 

„Všem novým a také stálým studentům naší školy přejeme mnoho úspěchům v letošním školním roce. Jako každý rok držíme palečky letošním maturantům, ať se jim vše vydaří.

Vaše 4.C

 

„Zdravíme studenty a učitele a přejeme příjemný začátek nového školního roku. Maturantům mnoho štěstí a síly do učení a ostatním studentům pohodový rok. Vaše 4.C

Za školní parlament: Patrik H., Lucie, Verča, Daniel, Nikol, Kryštof, Agnes, Adéla, Jakub S., Marek, Alena, Barča, Pepa, Jakub V., Adam, Elen, David, Patrik O., Radek H.