Workshop s innogy 2022

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 firma innogy pod vedením paní Lucie Křesťanové uspořádala pro naše studenty třetího ročníku v pořadí už třetí workshop, jehož cílem bylo seznámení mladých lidí s prací v oboru Služeb zákazníkům a některými aspekty personalistiky, jako je výběr zaměstnanců formou Assessment Centra.

Velmi profesionální tým z ostravské pobočky innogy výborně připravil a zorganizoval několik typových úloh, které se používají při výběru zaměstnanců. Se studenty je absolvovali, vyhodnotili a také jim poskytli zpětnou vazbu. Všichni účastníci si na vlastní kůži vyzkoušeli a prožili jednu ze sofistikovanějších metod náboru, jakou je Assessment Centrum. Také se dověděli spoustu informací o fungování zákaznických služeb ve velké společnosti.

Akce probíhala na dvou místech, v aule školy, kde probíhala teoretická část a ve školní jídelně, kde probíhala praktická část workshopu na pěti stanovištích. U každého stanoviště dohlíželi a aktivně se zapojovali minimálně 2 zaměstnanci firmy innogy. Zapojení bylo individuální nebo skupinové. Na každém stanovišti byli připraveny pomůcky a potřebné materiály.

Individuální zapojení probíhalo na stanovišti „Hovor“, kde si studenti ukázali, jak vypadá telesales v praxi, jak zachytit reálného zákazníka, seznámili se s vyhodnocením zákaznické spokojenosti a vyplnili hodnotící formulář.

Na stanovišti „innosvět“ měli studenti připravený kvíz a už s vyhodnocením dostávali otázky, na jakých platformách jsou, kolik mají aplikací v mobilu, proč si je stahují, co od aplikací očekávají. V tomto testu šlo o logickou úvahu, vítěz testu dostal tašku.

Pro skupinovou práci bylo připraveno stanoviště „Obrázky“, kde byly nachystány obrázky různých typů lidí a obrázky bydlení Na tomto stanovišti si studenti zkoušeli klást otevřené otázky ke zjištění, kdo jsou ti lidé, jak bydlí, jaké mají potřeby, atd.

Pro stanoviště „Reálný inzerát innogy“ byl připravený vytištěný inzerát. Cílem bylo porozumět požadavkům v inzerátech, např. co si představí pod pojmem „flexibilita“, „komunikativnost“, „adaptabilita“, atd. Studenti hledali také odpovědi na otázku, co je hlavním motivem odpovědět právě na takovýto inzerát.

Na stanovišti „Fotka budovy innogy v Ostravě“ měli studenti propojit manuální zručnost s kreativitou a schopností týmové práce. Úkolem bylo postavit z přidělených pomůcek repliku budovy.

V rámci teoretické části se studenti dověděli, jak správně napsat životopis, co by měl a naopak neměl obsahovat. Získali velmi užitečné a cenné informace, jak probíhá v praxi pracovní pohovor, jak se na něj předem připravit, jak se u něj chovat a co očekávat, jak reagovat na časté otázky. Třešničkou na dortu byl inspirativní rozhovor s manažerem týmů kontaktního centra panem Rostislavem Cholastou, který studenty seznámil se svým osobním kariérním růstem u firmy innogy.

Děkujeme opravdu profesionálnímu týmu nadšených lidí z firmy innogy, kteří byli maximálně zapáleni pro danou věc a pro naše studenty připravili velmi vydařený Workshop. Naši třeťáci zde získali spoustu užitečných a cenných informací do života.

Ing. Jana Krejčí

 

A jak tuto akci hodnotí studenti:

Dne 21.04.2022 nás navštívili na naší Obchodní akademii zaměstnanci firmy innogy. Firma se soustředí na dodávky zemního plynu, elektřiny a tepla zákazníkům.

V úvodu jsme měli přednášku na téma pohovoru. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, například jak psát životopis, jak se orientovat na portálech inzerující pracovní nabídky a jakým způsobem se správně chovat na pracovním pohovoru. Na závěr jsme dostali zajímavé a užitečné informace.

Po přednášce jsme se přesunuli na interaktivní část programu, a to na stanoviště s různými úkoly. Ve skupinkách jsme si vyzkoušeli práci v týmu a na výtvarném stanovišti napodobovali model hlavní budovy innogy v Ostravě.

Na dalším stanovišti jsme poslouchali telefonní hovor operátorky se zákazníkem a následně jej komentovali a vymýšleli, jak bychom zlepšili celkovou komunikaci a co bychom udělali jinak.

Poté jsme se přesunuli na stanoviště, na kterém jsme si vyzkoušeli kvíz a tím jsme se dozvěděli víc informací o firmě innogy a jejich benefitech.

Další dvě stanoviště byly zaměřené na komunikaci a zjištění potřebných informací o klientovi, abychom věděli, jak s klientem dále pracovat a zajistit mu přijatelné podmínky.

Poslední stanoviště se týkalo inzerátu práce, bylo nám vysvětleno, co znamenají slova, která se často vyskytují v inzerátech.

Tento workshop s přednáškou se nám moc líbil a všichni jsme si z něj odnesli něco nového a užitečného. Zaměstnancům innogy proto velmi děkujeme a těšíme se na další podobná setkání.

Denisa Scholasterová, 3.B

 

Dne 21. dubna 2022 byl uspořádán workshop firmy innogy pro studenty 3. ročníku. Studenti byli obeznámeni s novými sofistikovanými způsoby péče o zákazníky a základním pohledem do personalistiky mimo jiné se seznámili s formou Assessment centra. Také se zde dozvěděli, jak postupovat při výběru zaměstnání, konkrétně jak co nejlépe napsat životopis, ale také co dělat při pohovoru a další přínosné aspekty.

Tato akce, která trvala tři hodiny byla rozdělena na dvě části. První teoretická část se odehrávala v aule školy, druhá praktická část se konala v jídelně. Na této akci působili specialisté z personálního a zákaznického oddělení, ale také marketingový odborníci. Studenti měli jedinečnou příležitost se přiučit od kapacit ve svém oboru. Celou akci mediálně zdokumentovala televize Polar, a tak dala škole možnost ukázat, že pro své studenty se snaží uspořádat akce, které studenty přibližují svému oboru a možnosti vidět, jak určité dovednosti aplikovat.

Valná většina studentů si tuto akci užila a něco zajímavého se dozvěděla. Proto tímto za studenty děkujeme firmě innogy za profesionalitu a specialistům této firmy za trpělivost, kterou s námi měli. Samozřejmě mnohokrát děkujeme všem ostatním, kteří k uspořádání této akce přispěli.

Patrik Olšar, 3.C

Fotogalerie